Son yıllarda göç alanında yaşanan gelişmeler ve artan ihtiyaçlara paralel olarak göç alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve araştırma merkezlerinin sayısında önemli ölçüde artış gözlemlenmektedir. Ancak ülkemizde göç alanında çalışmalar yürüten araştırma merkezleri genel olarak üniversiteler bünyesinde yer almakta ve akademi tarafından sağlanan bilimsel bilginin sivil toplumun bilgi ve deneyimleriyle zenginleştirileceği platformlar sadece proje ya da ağ bazlı çalışmalar ile sağlanabilmektedir. Alandaki bu açığı kapatmak ve sivil toplum ile akademinin sürdürülebilir işbirliğine katkı yapmak adına, DEMIS Göç Araştırmaları Merkezi (DEMIS-MIREC) kurulmuştur. Bu araştırma merkezi çatısı altında amaç, farklı disiplinleri göç olgusu özelinde yerel, ulusal ve küresel düzeyde bir araya getirmektir.DEMIS-MIREC’in hedefleri; göç alanında araştırma yapan akademisyenlerin, bağımsız araştırmacıların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerini bir araya getirmek; göç alanında araştırma odaklı bir ortam oluşturmak; bilimsel bilgi ve güncel ampirik bulgulardan faydalanmalarını sağlamak; araştırma sonuçlarını akademik çevreler ile ulusal/yerel kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi paydaşlarla ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Merkez ile iletişime geçmek için mirec@demis.org.tr e-posta adresini kullanabilirsiniz.