28 Ağustos 2017’ de Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM), InfoMigrants projesi kapsamında Assessing the Cultural Value of InfoMigrants başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaya Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Derneği (DEMIS), Girne Amerikan Üniversitesi (GAU), Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimcilik İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma (DEGİEM) ve Open University (OU) araştırmacıları katılmıştır. Çalıştay, Prof. Dr. Sabri Erdem (DEGİEM) ve Doç. Dr. Sibel Safi’nin (DEMIS Göç Araştırmaları Merkezi, MIREC) açılış konuşmaları ile başlamıştır. Takip eden oturumda, Dr. Safi, Türkiye’deki mülteci hukuku ve geçici koruma rejimi kapsamındaki hukuki durumu ele almış ve  Suriye dışından Türkiye’ye gelen göçmenler ile ilgili örnekler vererek konunun sadece Suriyeli göçmenlerle kısıtlı olmadığının altını çizerek, uluslararası koruma alanında Türkiye ile ilgili davaların genel bir değerlendirmesini yapmıştır.

Dr. Latefa Guemar ve Dr. Souad Osserian (OU), proje hakkında genel bilgiler verdikleri konuşmalarında ana amacın yanlış bilgilenmenin önüne geçmek olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’den InfoMigrants web sayfasının en çok Arapça versiyonunun kullanıldığını da belirten Guemar ve Osserian, özellikle web sayfasının etkisini ölçmek için Türkiye’de DEMIS koordinatörlüğünde gerçekleştirmek istedikleri odak grup çalışmasının önceliklerini aktarmışlardır. Guemar ve Osserian’ın sunumları sırasında en ilgi çekici konulardan bir tanesi ise InfoMigrants websayfasına haber geçen gazetecilerin bağımsızlıklarını korumalarının gerekliliği ve ülke, AB politikalarından bağımsız bilgi akışını sağlamada yaşadıkları zorluklar olmuştur.

İkinci oturumda Dr. Ela Gökalp Aras (DEMIS- MIREC), Türkiye’deki durumu özellikle 2011 sonrası kitlesel göçe odaklanarak analiz etmiş ve mevcut politika ve uygulamaların istatistiki yansımalarını kendi alan çalışmaları çerçevesinde aktarmıştır. Ayrıca AB-Türkiye anlaşması sonrası alandaki etkileri, alan çalışması ve resmi istatistikleri kıyaslayarak aktarmıştır. Doç Dr. Çiğdem Üstün (DEMIS) ise AB ile yapılan göçmen anlaşmasının Türkiye-AB ilişkilerine etkilerinden söz etmiştir.  

Üçüncü oturumda, Dr. Sadık Akyar (GAU) sınır güvenliği konusunda Türkiye’de Suriye sınırındaki gelişmeler hakkında bilgi vermiş ve Suriye kitlesel akını konusunda insan güvenliği odaklı çalışmalar için Afganistan’da yürütülen uluslararası koruma operasyonlarının örnek model olarak alınabileceğini aktarmıştır. Av. Esra Ersoy (GAU), ise mülteci hukuku konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mevcut durumu analiz etmiş ve KKTC’nin uluslararası alanda tanınmamasının mülteci hukuku ve uluslararası koruma alanındaki etkilerinden bahsetmiştir.

Çalıştayın en ilgi çekici konuşmalarından biri Ziad Othman’ın (Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, SGDD) İzmir’de yaşayan Suriyeliler ile ilgili bilgiler verdiği konuşma olmuştur. Göçmenlerin deneyimleri, Avrupa ülkelerine düzenli ve düzensiz yollardan gitme çabalarını anlattığı konuşması ilgi ile izlenmiştir.

Çalıştayın son oturumunda ise Dr. Latefa Guemar ve Dr. Souad Osserian tarafından Open University tarafından geliştirilen kullanıcı değerlendirmesi modülü tanıtılmış ve atölye çalışması katılımcıları tarafından bu modül aracılığı ile Infomigrant web sayfasının değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu oturumda tüm katılımcılar, web sayfasına ilişkin değerlendirmelerini ortaya koymuştur.  Çalıştay, Kasım 2017 tarihine kadar DEMIS’in Infomigrant projesinin Türkiye partneri olarak mültecilerin katılımıyla gerçekleştireceği odak grup çalışmasındaki temel ilkelerin belirlenmesiyle sona ermiştir. 

IMG-20170906-WA0007

20170828_110714 (1)

20170828_120913

20170828_111317